Risicobeheersing

Foto met dank aan Keith Ramsey

De laatste weken staan er opvallend veel artikelen in de krant over gekraakte websites. De grote kraak bij KPN sprong er natuurlijk uit in aandacht, maar ik heb diverse artikelen gezien van acties waarbij credit card gegevens zijn gestolen. Niet alleen kleine bedrijven zijn het slachtoffer, maar ook hele grote. Wat ik echt niet begrijp is waarom men het risico neemt Credit Card gegevens te bewaren. Natuurlijk, het is gemak voor de klant, maar tegelijkertijd is er een reëel risico dat  de gegevens vroeger of later in verkeerde handen vallen. Mijn eenvoudige advies: Credit Card gegevens wissen, zodra ze niet meer nodig zijn om een transactie af te ronden.

Het toppunt van onbenul is voor mij en Duits bedrijf dat doodleuk een BRIEF (bestaat dat nog?) stuurt naar alle klanten met daarin de creditcardgegevens en vervaldatum. De bedoeling is een soort automatische incasso van een abonnement voor te bereiden. Onvoorstelbaar ...

 

Lees hierover en over andere dingen die je als ondernemer beter niet kunt doen in mijn boek Klantgericht Ondernemen. Gratis download op deze site!

Reacties (0)

Een bekend spreekwoord zegt "Vertrouwen komt te voet en gaat te paard". Vertrouwen is iets waar het ons nogal aan ontbreekt. Banken hebben massaal het vertrouwen van klanten verspeeld met woekerpolissen en het stiekem verlagen van de rentetarieven op spaarrekeningen. Europa is in diepe crisis omdat we geen vertrouwen meer hebben in onze leiders, die mooie sprookjes hebben verteld over een verenigd Europa en de Euro. Het zal ongetwijfeld wel weer goed komen, maar dat gaat wel een tijd duren.

Ronduit bizar is het verhaal van DigiNotar. Een bedrijf met als core business het uitgeven van certificaten, die ervoor moeten zorgen dat je websites kunt vertrouwen. De eerste klap was dat ze wekenlang een kraak onder de pet hebben gehouden en blijkbaar ook niet hebben ingegrepen toen certificaten werden gestolen. Vandaag stonden de kranten vol over de gebrekkige beveiliging van de eigen site. Nu is het algemeen bekend dat bijvoorbeeld artsen erg slecht op de eigen gezondheid letten, maar dat treft anderen niet. Het wanbeleid bij DigiNotar kan voor grote problemen zorgen.

Nu het uitgelekt is, schat ik de kansen voor dit bedrijf heel laag in. Ik denk niet dat het vertrouwen nog snel genoeg terugkomt om ze te redden.

Naschrift: mijn voorspelling is uitgekomen. Enkele weken nadat ik dit artikel heb geschreven, is DigtiNotar failliet verklaard. Een strop van enkele miljoenen Euro's voor de eigenaar.

 

Reacties (0)

tanker flickr darren hillman

Goederen opslaan in een magazijn is duur. Het legt vermogen vast en de spullen kunnen kapot gaan of verouderen. Het is daarom niet zo vreemd dat uitgerekend de Japanners het concept Just In TIme hebben bedacht. Onder het motto geen voorraad is de goedkoopste oplossing, hebben ze een logistiek systeem ontwikkeld waarbij de toeleveranciers precies op het juiste moment leveren, geen dag te vroeg of te laat. Vooral in de auto-industrie heeft dit concept ingang gevonden, maar ook in de electronica industrie is het populair. Door de gemiddelde levensduur van een model voor een computer, mobieltje, televisie enz, is het risico van voorraden erg groot. Just IN Time heeft één hele groot nadeel. Het is gevoelig voor verstoringen. Eén ontbrekend onderdeel en de hele productie ligt meteen plat. De recente problemen in Japan laten dit overduidelijk zien. Gelukkig ligt Japan ver bij Europa vandaan en dat geeft de Europese industrie nog een paar maanden lucht. Just In Time is hier niet helemaal just in time. Toch nemen de zorgen toe naarmate het langer duurt voordat in Japan alles weer op gang komt. De Japanners hebben er zelf duidelijk veel last van, bij Toyota is de productie fors afgenomen ten opzichte van vorige jaar.

Waar het natuurlijk om gaat, is dat je als ondernemer af en toe moet nadenken over kleinere en grotere verstoringen van buitenaf. Wat gebeurt er als de luchtvaart stil komt te liggen door een aswolk bij IJsland? Welke invloed heeft een grote brand bij mijn belangrijkste toeleverancier? Wat gebeurt er als een gezonken schip de Rijn wekenlang blokkeert? Soms zal de conclusie zijn dat dit geen probleem is, maar als het wel een probleem kan worden, is het misschien verstandig maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door met twee leveranciers te werken, of door toch een voorraad te accepteren van moeilijk verkrijgbare onderdelen. Het heeft niet altijd zin. Als de tweede leverancier afhankelijk is van dezelfde achterliggende toeleverancier, is het risico wel iets kleiner, maar zeker niet verdwenen.

Foto: Darren Hillman

Reacties (0)

Steve Jobs, de hoogste baas van Apple heeft zich opnieuw ziek gemeld en op de Rijn is bij de Loreley rots een tanker gezonken. Wat hebben deze twee gebeurtenissen gemeenschappelijk?

Het zijn allebei calamiteiten. De ziekte van Steve veroorzaakt onrust bij de aandeelhouders omdat zij er niet van overtuigd zijn, dat er een goede vervanger voor Steve beschikbaar is. Bij het schip is het probleem dat hierdoor een belangrijke transportweg wekenlang versperd wordt, waardoor de continuïteit in de productie in gevaar kan komen.

Het gemeenschappelijke begrip is dus "calamiteit". Calamiteiten komen onverwacht, maar je kunt je er op voorbereiden. Je kunt vooraf heel goed nadenken over wat er gebeurt als de bevoorrading enkele weken stagneert, om welke reden dan ook. Je kunt vervolgens inschatten dat je voorzorgsmaatregelen moet nemen, bijvoorbeeld door spreiding over meerdere leveranciers of door een eigen voorraad aan te houden. Daarbij hoort de afweging tussen de kans dat de calamiteit zich voordoet en de gevolgen die het heeft voor de bedrijfsvoering. Door de belangrijkste risico's in kaart te brengen, ontstaat een overzicht van de mogelijke schade en kunnen tegenmaatregelen worden gepland.

Bij het geval Steve Jobs is het hele lastig om maatregelen te nemen. Dat komt vooral door emotionele factoren. Steve staat bekend als een control freak, die weinig dingen kan loslaten. De sleutel is hier om het gedrag van Steve Jobs te veranderen. Nu hij weg is, liggen daar kansen. Apple zou er nu voor moeten zorgen dat er intern voldoende tegenwicht wordt neergezet. Apple is natuurlijk een heel groot bedrijf. MKBers kunnen hiervan leren, ondanks deze verschillen. Wat gebeurt er als de directeur/eigenaar enkele maanden wordt uitgeschakeld? Is er iemand die hem/haar kan vervangen? Het lijkt verstandig hier iets voor te regelen, zeker als er personeel is. Eventueel kan worden besloten al vooraf een externe adviseur in te schakelen, die in geval van nood de zaken kan overnemen.

Reacties (0)

Het zal weinig mensen zijn ontgaan dat vorige week op IJsland een vulkaan met een moeilijke naam, plotseling grote hoeveelheden stof begon te spuiten. Van het een op het andere ogenblik hadden we te maken met een forse calamiteit. Transport door de lucht was in grote delen van Europa niet meer mogelijk. De gevolgen zijn groot. Verswaren liggen in verre landen te beschimmelen en gaan verloren, internationaal contact wordt opeens een stuk moeilijker en duizenden mensen zitten vast op plaatsen waar ze niet willen zijn.

Het toont opnieuw aan hoe kwetsbaar onze samenleving is voor calamiteiten. Europese steden hebben voor maximaal drie dagen voedsel in huis. Alternatieve transportmethoden hebben onvoldoende capaciteit en mensen uit verre landen die niet zomaar in Nederland toegelaten kunnen worden, komen in erg onaangename omstandigheden vast te zitten op een luchthaven.

De interessante vraag is of we hierop in voldoende mate zijn voorbereid. Ik krijg sterk de indruk dat de luchtvaartsector helemaal niet voorbereid is op een calamiteit van deze omvang. Er zijn mensen in hotels ondergebracht en de veldbedden zijn uit het magazijn gehaald, maar verder?

De les die we (opnieuw) moeten leren uit deze gebeurtenis is, dat elk bedrijf moet nadenken over calamiteiten. Zowel over calamiteiten de van buitenaf komen, stakingen, griepgolf, brand, terrorisme, langdurige stroomuitval, maar ook over calamiteiten die het bedrijf zelf veroorzaakt, zoals technische storingen en productiefouten.

  • Welke calamiteiten zijn voorspelbaar?
  • Wat ga je doen als zich een calamiteit voordoet?
  • Is er een draaiboek?
  • Is er een crisisorganisatie?
  • Is er geoefend met het draaiboek?

Voorbereid zijn op het ergste hoort ook bij klantgericht ondernemen. Het lost de problemen niet op, maar het helpt wel als je naar eer en geweten kunt aangeven al het nodige gedaan te hebben om de schade te beperken.

 

Reacties (0)

Meer artikelen...

  1. PIN perikelen

Laatste artikelen

RudolfJan 05/03/2012, 21:04
Foto met dank aan Keith Ramsey De laatste weken staan er opvallend veel artikelen in de krant over gekraakte websites. De grote kraak bij KPN...
RudolfJan 15/01/2012, 14:27
  In onze maatschappij voelen we steeds sterker een behoefte om onze omgeving volledig te kunnen beheersen, besturen en voorspellen. Een...
RudolfJan 06/09/2011, 19:01
Een bekend spreekwoord zegt "Vertrouwen komt te voet en gaat te paard". Vertrouwen is iets waar het ons nogal aan ontbreekt. Banken hebben...

Powered by Easytagcloud v2.1